Cło i podatki

Cło i podatki w obrębie Unii Europejskiej

Za towary wysyłane do krajów Unii Europejskiej nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty celne czy podatkowe. Obowiązkowy podatek VAT uwzględniony jest w cenach produktów oraz w kosztach dostawy.

Państwa należące do Uni Europejskiej:

Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja , Irlandia,  Wochy, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Węgry, Cypr (południowa część).