Regulamin

Ogólne warunki handlowe

§ 1 Postanowienia ogólne

Spółka ASLuxury mybudapester.com GmbH, Kurfürstendamm 43, 10719 Berlin, pod kierownictwem Andreasa Schläwicke, Telefon +49 700 15 00-60, kontakt@budapester.com (następnie określona jako “mybudapester.com lub “my) prowadzi sklep internetowy  (następnie określony jako strona internetowa) pod adresem  www.mybudapester.com Dla wszystkich zamówień, które dokonują Państwo na stronie internetowej , oraz dla dostawy oraz innych usług obowiązują wyłącznie poniższe ogólne Warunki Handlowe w wersji zgodnej z czasem zamówienia. Nie uznajemy innych postanowień osób zamawiających, chyba że pisemnie potwierdziliśmy ich ważność.

§ 2 Zawarcie umowy

1. Prezentacja towarów na naszej stronie internetowej nie stanowi oferty zawarcia umowy kupna.

2. Wysyłając do nas formularz zamówienia przygotowany wcześniej na naszej stronie internetowej składają Państwo  wiążącą ofertę zawarcia z nami umowy kupna. Złożenie oferty następuje wtedy, gdy podadzą Państwo wszystkie wymagane podczas procesu zamówienia dane oraz wyślą do nas formularz zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku “Kupuję”. Przed złożeniem oferty mają Państwo możliwość sprawdzenia swoich danych pod kątem ewentualnych błędów oraz poprawienia ich.

3. Po otrzymaniu przez nas zlecenia otrzymają Państwo mailowo potwierdzenie zamówienia, w którym zawarte są wszelkie szczegóły odnośnie Państwa zamówienia (Potwierdzenie zamówienia). Proszę mieć na uwadze, iż potwierdzenie zamówienia nie jest oświadczeniem przyjęcia oferty, lecz służy tylko celom informacyjnym.

4.  Umowa kupna między Państwem a mybudapester.com zostaje zawarta wraz z wysyłką zamówionych przez Państwa towarów.  Wysyłka towaru przy zapłacie przelewem bankowym następuje po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

5. Mybudapester.com ma prawo odrzucić Państwa ofertę bez podania przyczyny w szczególności wtedy, gdy istnieje uzasadnione  podejrzenie, iż zamówione internetowo towary mogą być sprzedawane dalej w ramach innej działalności gospodarczej.

§ 3 Pouczenie od odstąpieniu od umowy

Poniżej zamieszczone są informacje na temat warunków oraz skutków odstąpienia od umowy.

Prawo wypowiedzenia umowy

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny. Czas na zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy wynosi 20 dni, począwszy od dnia, w którym weszliście Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, w posiadanie towarów. Najpóźniej do 30. dnia zwracany towar musi zostać przekazany do sklepu. Aby skorzystać z prawa do odstąpieniu od umowy muszą Państwo poinformować firmę ASLuxury Budapester.com GmbH, Kurfürstendamm 43, 10719 Berlin, customerservice@budapester.com, Tel: +49 (30) 700 15 00 – (60), Fax: +49 (30) 700 15 00 – (63) w oparciu o jednoznaczne oświadczenie (np. listownie, faksem lub pocztą elektroniczną) dotyczące swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest wzorem obligatoryjnym. Dla zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy, że odeślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy jesteśmy zobowiązani do zwrotu Państwu wszystkich płatności, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru przez Państwa innego rodzaju dostawy niż oferowanej przez nas ekonomicznej przesyłki standardowej), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Poza tym pragniemy podkreślić, iż koszty wysyłki w przypadku zwrotu towaru nie podlegają zwróceniu. Przy dokonywaniu zwrotu płatności stosujemy tę samą formę płatności, z jakiej skorzystali Państwo, dokonując pierwotnej płatności, chyba że wyraźnie ustalono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwu naliczone opłaty z tytułu zwrotu płatności. Mamy prawo do odmowy zwrotu płatności do chwili otrzymania przez nas towarów lub do chwili przedstawienia przez Państwa potwierdzenia wysłania towarów, w zależności, co nastąpi wcześniej.

Mają Państwo obowiązek przesłania lub przekazania nam towarów zawsze najpóźniej w ciągu 30 na adres (ASLuxury Budapester.com GmbH, Kurfürstendamm 43, 10719 Berlin) od dnia, w którym w tym otrzymali Państwo swoje zamówienie. Bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej towarów oraz odpowiedzialność za przesyłkę zwrotną ponosi Klient. Koszty za ewentualny spadek wartości towaru ponoszą Państwo wówczas, jeśli przyczyną takiego spadku wartości jest sposób obchodzenia się przez Państwa z towarami, który nie jest konieczny, aby sprawdzić ich jakość, właściwości i sposób działania lub uszkodzenia podczas transportu zwrotnego.

Koniec pouczenia w sprawie prawa wypowiedzenia umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny tutaj 

§ 4 Zachowanie treści umowy

Zachowujemy Państwa dane podane przy zamówieniu. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać wydruk zamówienia, istnieje możliwość wydrukowania “Potwierdzenia przyjęcia zamówienia”. Pojawi się ono na ekranie monitora  po kliknięciu na przycisk “Kup teraz” w procesie zamówienia.

Poza tym na podany podczas rejestracji adres e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie zamówienia ze wszystkimi danymi oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

§ 5 Wysyłka & Dostawa

1. Wysyłka towarów do Polski odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Standard. Ryzyko powstania szkód ponosi mybudapester.com

2. Towar jest gotowy do wysyłki najpóźniej dzień po złożeniu przez Państwa zamówienia, licząc dni robocze. W zależności od wybranego sposobu oraz miejsca dostawy, towar zostanie dostarczony od 2 do 5 dni roboczych na podany przez zamawiającego adres, jeśli nie zostało ustalone inaczej. Przy zapłacie przelewem bankowym towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

3. Koszty wysyłki

W przypadku przesyłki częściowej koszty naliczane są jednorazowo. Dostawa do skrytki pocztowej jest w tym momencie niemożliwa.

W poniższej tabeli mogą zapoznać się Państwo z obowiązującymi kosztami wysyłki

Kraj

Wysyłka

Koszt dostawy

Czas dostawy

Polska

DHL Standard

gratis

2-5 dni robocze

 

§ 6 Płatności

Akceptowane sposoby płatności

W sklepie mybudapester.com mogą Państwo opłacić swoje zakupy na poniższe sposoby

  • PayPal
  • Przelewy24
  • Visa
  • Master Card
  • Maestro
  • American Express
  • Przedpłata

Wszystkie płatności są realizowane w walucie sklepu.

§ 7 Zastrzeżenie własności towaru

Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar, pozostaje on własnością mybudapester.com 

§ 8 Pytania odnośnie zamówień lub reklamacji

Wszelkie pytania odnośnie zamówienia lub w przypadku reklamacji prosimy kierować na

E-Mail: customerservice@budapester.com
Telefon: +49 700 15 00-60
Fax: +49 700 15 00-63

§ 9 Gwarancja

W przypadku roszczeń związanych z usterkami nadesłanego towaru, obowiązują postanowienia prawne, za wyjątkiem sytuacji, gdy roszczenie o odszkodowanie z powodu wad produktu przysługuje stosownie do § 10 niniejszego Regulaminu.

§ 10 Odpowiedzialność

1. Odpowiadamy w sposób nieograniczony za zamierzone i rażące niedbalstwo. W przypadku często spotykanego naruszenia obowiązku spełnienia świadczenia głównego lub obowiązku ubocznego, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy, lub którego spełnienie w ogóle umożliwia przepisową realizację umowy i wobec którego przestrzegania klient miał uzasadnione oczekiwanie („istotne zobowiązanie”), nasza gwarancja jest ograniczona do przewidywalnych, typowych dla porozumienia roszczeń. Nie odpowiadamy za łatwo spotykane naruszenie obowiązków wynikających z umowy, które nie należą do istotnych zobowiązań.

2. Odpowiedzialność cywilna w przypadku podstępnego przemilczenia szkód czy przejęcia gwarancji jakości jak i odpowiedzialność cywilna w przypadku roszczeń na podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt jak i za szkody dla życia, ciała i zdrowia pozostają odtąd nienaruszone. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest z tym powiązana.

3. Za wyjątkiem roszczeń wynikających z niedozwolonych czynów, roszczenia klienta o odszkodowanie, do których odpowiedzialność cywilna ograniczona jest zgodnie z zasadami opisanymi w tym punkcie, ulegają przedawnieniu, licząc po roku od przepisowego terminu przedawnienia.

4. W zakresie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności strony mybudapester.com, obowiązuje to również w przypadku osobistej odpowiedzialności zatrudnionych, pracowników, współpracowników, przedstawicieli i osób wykonujących zobowiązanie dłużnika.

§ 11 Wybór prawa, moc obowiązująca

1. Dla wszystkich sporów prawnych wynikających lub związanych z umową kupna-sprzedaży, obowiązuje wyłącznie niemieckie prawo z wyłączeniem prawa Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

2. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień nie będzie miało mocy prawnej, nie wpłynie to na moc obowiązującą pozostałych.